Kontakt Rozvrh Úspechy našich žiakov Fotoalbum Školský časopis Novinky Digitálna knižnica Školské prázdniny Veľké knižné darovanie

Záujmové útvary

Naša škola

Streda 28. 1. 2015
Počet návštev: 2879097


Vitajte na stránkach našej školy

 • V stredu 21. januára 2015 sa v našej škole uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády 5. a 9. ročníkov. Naši dvaja piataci boli úspešnými riešiteľmi. Šimon Harák sa umiestnil na 1. mieste a Juraj Haberland na 5. mieste. Blahoželáme! 

  Foto si môžete pozrieť tu: Okresné kolo matematickej olympiády

 • Vynikajúce umiestnenia našich žiakov na Majstrovstvách BA kraja v atletike

  32 žiakov športových tried ZŠ Záhorácka sa zúčastnilo majstrovstiev Bratislavského kraja v atletike staršieho a mladšieho žiactva. Preteky sa uskutočnili v bratislavskej atletickej hale Elán. Športové triedy na ZŠ Záhorácka patria medzi najlepšie na Slovensku. Aj v roku 2014 sa umiestnili v rámci Slovenska v celkovom hodnotení  žiackych športových útvarov na treťom mieste za Považskou Bystricou a Nitrou. Z tohto dôvodu prišli do atletickej haly Elán ako adepti na popredné umiestnenia vo väčšine disciplín. A počínali si úspešne!  Priviezli domov 7 titulov majstrov Bratislavského kraja, 6 druhých miest a 8 tretích miest. Pri ZŠ Záhorácka vznikla minulý rok aj prípravka Zväzovej prípravy mládeže. V praxi to znamená, že škola zastrešuje aj žiakov  škôl z okolia, ktorí sa chcú venovať atletike. Záštitu nad športovým triedami a prípravkou ZPM prevzal Atletický klub AC Malacky.  Prípravka ZPM vybojovala ešte päť pódiových umiestnení,  z toho  tri prvé miesta zásluhou talentovaného Marcela Žilavého zo Závodu. Jemu úspešne sekundoval najlepší žiak športových tried Marek Havlík, ktorý vybojoval jedno prvé, jedno druhé a jedno tretie miesto. O necelý mesiac najúspešnejších atlétov čakajú majstrovstvá Slovenska žiakov, ktoré sa uskutočnia tiež v bratislavskej hale Elán.

 • Oznam pre rodičov žiakov 9. ročníkov

  Oznamujeme rodičom žiakov 9. ročníkov, že dňa 26.01.2015 o 16,30 hod. sa uskutoční informačné stretnutie s výchovnou poradkyňou v školskej jedálni.

 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zaslúžili o výborný a netradičný priebeh zápisu.

  Vedenie školy.

  Do galérie Zápis žiakov do 1. ročníka boli pridané fotografie.

 • 16. 1. 2015

  Od 12. 1. do 16. 1. prebiehal DOD pre rodičov a MŠ. Tešili sme sa návšteve detí z MŠ Kollárová, Bernoláková a Kostolište. Veríme, že sa s deťmi čoskoro uvidíme v školských laviciach.

  Do galérie DOD pre rodičov a materské škôlky boli pridané fotografie.

 • 16. 1. 2015

  Vianoce sú darom - narodením Ježiška. Na hodinách náboženskej výchovy sa učíme prijímať jeho dary - seba samých, spolužiakov, rodičov a všetkých ľudí okolo nás a ďakovať mu za to.

  Do galérie Hodina NAV v II. B boli pridané fotografie.

 • Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej časti súťaže Čo si za peniaze nekúpiš, ktorú organizovalo CPPPaP v Malackách. Kolektív žiakov Mladý Picasso pod vedením p. Martiniakovej sa umiestnil na 1. mieste.

  Blahoželáme!

  Prácu si môžete pozrieť tu: Čo si za peniaze nekúpiš

 • Vedecký obrázkový vtip 2014

  Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže Obrázkový vedecký vtip. Z obrázkov sme vyberali 4, ktoré boli zaslané do súťaže. Všetky štyri sa v rámci súťaže umiestnili na popredných miestach v laickom hodnotení, teda hlasovaní on-line. Zároveň sme získali prvé a tretie miesto  v hodnotení odbornej poroty. Výhercom gratulujeme.

 • 19. 12. 2014

  Dňa 18. 12. 2014 sa konal u nás v telocvični výchovný koncert pod názvom "Vianočný koncert", kde odzneli tradičné a populárne vianočné piesne v podaní dvoch spevákov a klaviristu.

  Do galérie Vianočný koncert boli pridané fotografie.

 • 19. 12. 2014

  17. decembra sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese povestí s názvom Šaliansky Maťko. Súťažilo sa v troch kategóriách. Výsledky:

  I. kategória (2. a 3. ročník) - 1. miesto - Ema Krasová (II.C)

  II. kategória (4. a 5. ročník) - 1. miesto - Stella Stupňanová (IV.B)

 • Dňa 16. 12. 2014 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Zadanie úloh, ktoré pripravili p. uč. Marušková a p. uč. Stúpalová riešilo 44 žiakov 2. stupňa v troch kategóriách (5. ročík, 6. - 7. ročník, 8. - 9. ročník). V prvej časti riešili úlohy bez atlasu na základe svojich vedomostí, ktoré získali na hodinách geografie na samoštúdiom. V druhej - praktickej časti, využívali odporúčané atlasy. Úspešným riešiteľom školského kola sa stal ten žiak, ktorý získal minimálne 55 bodov zo 100. Tento rok sa to podarilo 25 žiakom, čo je 56,8%. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

 • 18. 12. 2014

  Zapojili sme sa do súťaže TUČNIACI Z MADAGASKARU – vyhrali sme a tučniaci nás odmenili veľkou kopou sladkostí. Žiaci  2. C triedy. Do galérie Madagaskar boli pridané fotografie.

 • Vianočný turnaj v minihádzanej o pohár Fénixu 2014

   

  V stredu 17. decembra sa v telocvični ZŠ Záhorácka v Malackách uskutočnil 2. ročník Vianočného turnaja o pohár Fénixu v minihádzanej. Podujatia sa v dvoch kategóriách zúčastnilo 77 žiakov školy, pre ktorých bol turnaj poslednou školskou športovou súťažou v tomto kalendárnom roku.

  V turnaji o Malý pohár Fénixu (žiaci 3. – 4. ročníka) zvíťazilo družstvo s názvom „Odstrelovači“ pred „Ohnivými strelami“ a „Lions Malacky“. Najlepším strelcom sa stal Michal Salčík, ktorému sa v dvoch zápasoch podarilo vsietiť 9 gólov. Najlepšími hráčmi turnaja najmladších žiakov boli vyhlásení Eric Houndjo, Michal Podlipný a David Vrabček.

 • Olympiáda z anglického jazyka

  V utorok 9. decembra sa konala Olympiáda z anglického jazyka pre žiakov druhého stupňa.

  Výsledky pre I. kategóriu (ročníky 5, 6, 7):

  1. miesto – Martin Bielesz (VII.C)  (postup do okresného kola)
  2. miesto – Patrícia Dulanská (VII.C)
  3. miesto – Natália Pražienková (VII.C)

  Výsledky pre II. kategóriu (ročníky 8,9):

 • Vianočné trhy

  Riaditeľstvo ZŠ srdečne ďakuje všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí podporili naše vianočné trhy svojimi výrobkami. Taktiež ďakujeme žiakom, pedagógom a ostatným zamestnancom aj za organizačné zabezpečenie a príjemne prežité adventné popoludnie. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume. Pre zobrazenie fotoalbumu kliknite TU.