Kontakt Rozvrh Úspechy našich žiakov Fotoalbum Školský časopis Novinky Digitálna knižnica Školské prázdniny Veľké knižné darovanie

Záujmové útvary

Naša škola

Sobota 28. 3. 2015
Počet návštev: 3037881


VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

 

 • Spolupráca s Národným ústavom certifikovaných meraní

  V rámci spolupráce s Národným ústavom certifikovaných meraní v Bratislave uskutočnila naša škola ako jediná v Malackách dve testovania:

  1. 11. marca 2015  žiaci deviateho ročníka realizovali pilotné overenie testovacích nástrojov z matematiky a slovenského jazyka; jeho cieľom bolo overiť testové úlohy zostavené do viacerých zošitov, ktoré budú v budúcnosti použité vo finálnych verziách testov,
  2. 18. marca 2015 sa štvrtáci zúčastnili medzinárodného testovania PIRLS, ktoré bolo zamerané na hodnotenie čítania s porozumením; jeho súčasťou boli i dotazníky pre rodičov - za ich skoré vyplnenie všetkých rodičom v mene NÚCEM ďakujeme.

  Testovaním si žiaci mali možnosť overiť okrem vedomostí aj svoju schopnosť čeliť stresovým situáciám a vyskúšať si orientáciu v testoch, ktoré budú musieť v budúcnosti zvládnuť. Zároveň všetkých zúčastnených žiakov chválime za zodpovedný prístup k testovaniu.

 • 28. 3. 2015

  Áno! Veľká noc sa nezadržateľne blíži. Všetci vieme, že škola je náš druhý domov, kde trávime veľa času. Aby sa nám v našom druhom domove aj veľmi páčilo, naše pani učiteľky a vychovávateľky si pre nás pripravili množstvo zaujímavých akcií. Je už tradíciou, že na hodinách anglického jazyka u p. č. Vierky Jelínkovej a Lívie Biesikovej naši najmenší hľadajú vajíčka v tráve. Pani zástupkyňa K. Písečná pre nás pripravila súťaž o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu a výtvarne zachytenú veľkonočnú tradíciu, do ktorej sme sa zapojili skoro všetci. Ako to všetko dopadne, ktorá kraslica bude tá naj.... zistíme až v pondelok, kedy pôjdeme všetci zahlasovať za tú najkrajšiu. Veľmi sa nám - žiakom  ale aj učiteľom a rodičom páči nádherne vyzdobený vestibul, o ktorý sa postarala p. vych. M. Krajčírová, p. uč. V. Michaláčová a K. Ježková, chodby a triedy nám vyzdobili všetky p. učiteľky, za čo im chceme veľmi pekne poďakovať. Vaši žiaci

 • 28. 3. 2015

  Z príležitosti Dňa učiteľov si Juraj Herák z 8. A pripravil pre pedagógov a žiakov krátky koncert. Jurajovi touto cestou ďakujeme za veľké prekvapenie a prajeme mu veľa úspechov do budúcnosti a to nielen pri klavíri - učitelia ZŠ Záhorácka

  Do galérie Koncert pre učiteľov boli pridané fotografie.

 • Učíme pre život - stretnutie sa s pánom prezidentom SR

   

   

   

   

   

   

   

   

  V dňoch 20. - 22. marca 2015 sa v Poprade konal pod záštitou neziskovej organizácie Indícia 7. ročník konferencie Učíme pre život 2015, ktorá bola určená predovšetkým učiteľom a riaditeľom škôl. Hlavnou témou tohtoročnej konferencie bola výzva „Nedajme sa premôcť!“. Konferencie sa zúčastnilo i vedenie našej školy ako jediné z malackých škôl.

 • Projekt KOMPARO - cieľ a základné informácie

  Vážení rodičia,

  v tomto období sa naša škola zapojila do projektu KOMPARO, ktorého súčasťou je aj dotazníkový prieskum medzi žiakmi a rodičmi našej školy.

  Cieľom tohto projektu je zistiť kvalitu výchovy a vzdelávania našich žiakov v základnej škole, ako vnímajú svoju školu, kde vidia priestor na zlepšenie. Dotazník dáva možnosť vyjadriť svoje názory a postoje, ktoré môžu prispieť k skvalitneniu školy.

 • Rozprávkové popoludnie v knižnici MCK

  27. 3. 2015

  Všetky deti zo ŠKD postupne navštívili mestskú knižnicu, kde nám tety knihovníčky pripravili rozprávkové čítanie spojené s prednáškou o knihách. Naši prváčikovia sa naučili ako sa správať v knižnici, kde a ako sa požičiavajú knižky a tiež ako s nimi zaobchádzať.

 • Semifinále súťaže JAZYKOVÝ KVET

  Dňa 19.03.2015 sa naši žiaci zúčastnili krajského semifinále súťaže Jazykový Kvet – Language Flower. Je to súťaž v prednese poézie, prózy a dramatických predstavení v cudzích jazykoch.

  Našu školu reprezentovali žiaci 4.B a 9.C, a to v jazyku anglickom. Deviatačky siahli po originálnych textoch a ich prednesom, ako i následnou komunikáciou s porotou potvrdili svoju výbornú úroveň ovládania anglického jazyka.

 • Vyhodnotenie PYTAGORIÁDY 3. až 8. ročníka

  Dňa 16. a 17. marca sa na našej škole konalo obvodné kolo Pytagoriády. K úspešným riešiteľom patrili títo žiaci našej školy. Blahoželáme!!!

  P3 Silvia Pullmannová 2. B

  P4 Michal Salčík 4. B

      Michaela Švecová 4. B

      MIlica Ćurčić 4. B

  P5 Júlia Pullmannová 5. C

 • Oznam pre zákonných zástupcov

  Pozývame všetkých zástupcov žiakov našej školy na TARZ, ktoré sa uskutočnia 23. marca 2015 (pondelok). Pre žiakov 1. - 4. ročníka je začiatok o 16.00 hod. a pre žiakov 5. - 9. ročníka ja začiatok o 16.30 v jednotlivých triedach. II. A trieda má náhradný termín, a to 31. marca 2015 o 16.00 hod. Pani učiteľka Biesiková bude v čase od 16.30 hod. v ŠJ podávať informácie rodičom žiakov, ktorí sa prihlásili na zájazd do Anglicka.

 • Hlasovanie za projekt v Raiffeisen Bank

  Vážení priatelia našej základnej školy. Záklanej škole sa podarilo postúpiť do uzšieho výberu projektov, ktoré udeľuje Raiffeisen Bank. Náš projekt je zameraný na vybudovanie okrasnej skalky v areály školy a  zobrazenie loga školy vo vonkajších priestoroch školy. Prosíme, aby ste podporili náš projekt a to tak, že osobne navštívite pobočku Raiffaisen Bank v Malackách a osobne budete hlasovať za náš projekt v dňoch 16. 3. - 31. 3. 2015. Hlasovať môže ktokoľvek, kto má viac ako 18 rokov. VOPRED ĎAKUEJME.

 • Návšteva knižnice

  13. 3. 2015

  Marec mesiac knihy - pri tejto príležitosti navštívili naši druháci  mestskú knižnicu. Bližšie spooznali knihu J. C. Hronského - Tri múdre kozliatka. Príbeh o kozliatkach sa im veľmi páčil.

   

  /photos/?photo=album&gallery=385

 • 27. 2. 2015

  Do galérie Zúbkove pramene boli pridané fotografie.

 • Zber TETRA PAKov

  Žiaci, rodičia, zamestnanci školy, ... !

  Aj v tomto roku pokračujeme v zbere TETRA PAKov - obalov z mlieka, džúsov ... . Zložené prázdne obaly treba odovzdat' triednemu učiteľovi alebo v kancelárii školy.

  lnformácie: p. uč. Mgr. Jana Blažíčková alebo Anna Ďuricová, adm. pracovníčka školy. Telefón: 034/772 38 62.

 • 26. 2. 2015

  V stredu 25. 2. žiaci I. stupňa navštívili bábkové predstavenie Čin Čin. Krásne kulisy a veselý príbeh zaujal nielen malých ale i veľkých divákov.

   

  Do galérie Bábkové predstavenie Čin Čin boli pridané fotografie.

 • Zúbkove pramene 4. - 9. ročník

  V stredu 25. februára sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy s názvom Zúbkove pramene pre II. a III. kategóriu. Ročníky 4. - 6. tvorili druhú kategóriu, ročníky 7. - 9. tretiu kategóriu. Aj v tomto ročníku sme sa presvedčili, že v škole máme veľmi veľa talentovaných žiakov a pre porotu nebolo vôbec ľahké určiť víťazov. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach v jednotlivých kategóriách, budú našu školu reprezentovať v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 18. marca. Všetkým žiakom ďakujeme za príjemný umelecký zážitok.